Εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε  ότι :

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει συνεργαστεί  με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)  και συμπεριλαμβάνεται στα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν στείλει «Αναλυτικό Περίγραμμα της Ύλης» ή /και «Αντιστοίχιση της Ύλης»

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε  την ανακοίνωση  της Επιτροπής Απαλλαγών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με οδηγίες  ως προς την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί  προκειμένου να  να σας χορηγηθεί απαλλαγή από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

http://iesoel.com/portal/#/publication/63f35ac0f41d994464b0b8e5

Χύτης Ευάγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

    Εκπαιδευτικά_Ιδρύματα_site_ΙΟΥΝΙΟΣ_2023_1

     ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ__ΙΟΥΝ_2023

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους

https://soel.gr/images/pdf/2022/pdf/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%9F%CE%9A%CE%A4_2022.pdf

https://soel.gr/el/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD#%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία