ΑΝΑΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Το μάθημα ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ &ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ δεν θα διεξαχθεί στις 22 και 23/03/2023
λόγω ασθένειας (ίωση) του καθηγητή.
Θα αναπληρωθεί στις 02/03/2023 και ώρα 13.00΄-15.00΄και στις 09/03/2023 και ώρα
13.00΄-15.00΄.

I.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία