ΑΝΑΒΟΛΗ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Το μάθημα ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της Τετάρτης
20/03/2024 και ώρα 15-17 δεν θα γίνει και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη
28/03/2024 στις 09-11. Επίσης το μάθημα της Παρασκευής 22/03/2024
και ώρα 09-11 δεν θα γίνει και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή
29/03/2024 στις 11-13.

Ι.Σωτηρόπουλος

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία