Αναβολή και αναπλήρωση των μαθημάτων , Οικονομικά του Περιβάλλοντος & Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Αναβολή και αναπλήρωση των μαθημάτων , Οικονομικά του Περιβάλλοντος & Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την Παρασκευή  05/05/2023 δεν θα πραγματοποιηθούν  οι διαλέξεις για τα μαθήματα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Τα μαθήματα αυτά θα αναπληρωθούν επιπλέον τη Δευτέρα 08-05-2023 και την Παρασκευή 12-05-2023 .

Ο Διδάσκων

Δρ Νικόλαος Κατσώνης

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία