Αναβολή μαθημάτων με τους διδάσκοντες Ι.ΓΚΑΝΑ, Αικ.Γαλανού, Π.Παππά, Ε.Τριάρχη, Γ.Κόλιας

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι τη Δευτέρα 13/2/2023 δεν θα πραγματοποιηθούν τα  οι διαλέξεις για τα μαθήματα των κκ:

Γαλανού Αικατερίνη (Το μάθημα  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, δε θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα 13 και 14 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωσή του θα σας γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση), Γκανα Ιωάννη , Κόλια Γεωργίου, Παππά Παρασκευής, Τριάρχη Ειρήνης

λόγω έκτακτης συνεδρίασης της ΟΜΕΑ και ενόψει της πιστοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όλα τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε νέα ημερομηνία , με νεώτερη ανακοίνωση.

Οι διδάσκοντες

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία