Αξιολόγηση και κατάταξη φοιτητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία