Δηλώσεις μαθημάτων-Εμβόλιμη δήλωση μαθημάτων

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας στη δήλωση μαθημάτων είναι:

Για τους φοιτητές Α’ και Β’ Εξαμήνου : είκοσι (20) διδακτικές ώρες

Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές : έως σαράντα (40) διδακτικές ώρες

Προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων:

από 16 Οκτωβρίου 2023 έως 16 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές και των δύο Π.Σ. ΤΕΙ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ που βρίσκονται πάνω από το 9ο εξάμηνο, μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου που οφείλουν και έχουν δηλώσει έστω μία φορά στο παρελθόν.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία