Εισαγωγή στην Πληροφορική (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στο δωμάτιο του μαθήματος στην Πλατφόρμα MSTeams:

Κανάλι
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5387063a703a44499949e338e9c3055a%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%25BE%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2520%25CE%25A3%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25AD%25CE%25BC%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582%25202021?groupId=fe6c595b-ab2b-4b8a-9604-24e0d01994a5&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Παρακαλείστε να προσέλθετε εγκαίρως στο σωστό κανάλι, να έχετε μαζί σας στοιχείο ταυτοποίησης και να έχετε ελέγξει προηγουμένως τον εξοπλισμό σας (δίκτυο, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.)
Α. ΑναγνωστάκηςΑ. Σύψας

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

21 Σεπτεμβρίου 2021
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία