Εισηγητική Έκθεση για τη θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με κωδικό: ΛΟΓ-01 Ακ. Έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. πρωτ.: Φ5/ 5976/ 06-02-2023 η προσφερόμενη θέση είναι η:

Κωδικός θέσης: ΛΟΓ-01 και  Γνωστικό Αντικείμενο: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»-

Μάθημα για διδασκαλία: Εαρινό Εξάμηνο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β’ Εξαμήνου): 4 ώρες

 

Εισηγητική Έκθεση αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

 

Πρακτικό ανάρτησης Εισηγητικής Έκθεσης

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία