Εκλογικός Κατάλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Ανακοινώνεται ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΔΙΠ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12_05_2023

Μοναδικό μέλος Ε.ΤΕ.Π του Τμήματος είναι ο κ. Π.Ι.Χατζόπουλος.

Παρακαλούνται τα μέλη των κατηγοριών προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος να ελέγξουν τους καταλόγους. Εάν κάποιος εκλογέας, διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία