Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: 22 Μαρτίου 2023

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Από την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 ξεκινάει η διδασκαλία του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ με τον κ. Σ. Τάσιο ως εξής:

Δευτέρα 16:15-18:00

Tετάρτη 16:15-18:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία