Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων Μικροοικονομική, Μαθηματικά για οικονομολόγους, Ελεγκτική και Ανάλυση Χρημ.Καταστάσεων

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η διδασκαλία των μαθημάτων:

 

Μικροοικονομική από 8/11/2023

Μαθηματικά για οικονομολόγους από 8/11/2023

Ελεγκτική από 9/11/2023

Ανάλυση Χρημ. Καταστάσεων από 9/11/2023

 

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα

*ΠΡΟΣΟΧΗ στις αλλαγές που έγιναν στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων του κ.Κυπριωτέλη την Πέμπτη.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία