Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ από 1 Νοεμβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 (1 Νοεμβρίου)

Τα μαθήματα ΕΛΠ (Γ Εξαμήνου) και ΕΛΠ (Για λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου) θα πραγματοποιηθούν κανονικά, τη Δευτέρα και Τρίτη 1 και 2 Νοεμβρίου.

ΕΛΠ (Γ Εξαμήνου)

Δευτέρα 15 – 17 μμ

Τρίτη 11 – 13 μμ

 

ΕΛΠ (Για λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου)

Δευτέρα 11 – 13 μμ

Τρίτη 9 – 11 πμ

 

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία