Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής φυσικών προσώπων στα Μητρώα Εσωτερικών Ελεγκτών & Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Ανακοίνωση

Οικονομικό Επιμελητήριο :

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής φυσικών προσώπων στα Μητρώα Εσωτερικών Ελεγκτών & Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών του ΟΕΕ

Το ΟΕΕ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για την χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας του δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή ή εσωτερικού ελεγκτή. https://lnkd.in/dT4n4zdi

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ως αρμόδια διοικητική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4849/2021, καταρτίζει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τα προαναφερθέντα μητρώα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 86-90 του Ν. 4849/2021 και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του.

Δείτε αναλυτικά :

https://lnkd.in/dT4n4zdi

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία