Έναρξη υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Το dasta.teiep.gr δέχεται από 25/08/2021 τις αιτήσεις των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον πρώτα δημιουργήσουν λογαριασμό στο dasta.teiep.gr  με τη διαδικασία αυτή (Έχει προστεθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ).Οι αιτήσεις αφορούν και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που επιθυμούν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει  να καταθέσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο praktiki@teiep.gr μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Στο dasta.teiep.gr έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

Προσοχή:

Έγκυρες θα είναι μόνο οι αιτήσεις που αφορούν το Χειμερινό  εξάμηνο 2021-2022 και όχι όσες αφορούν παλαιότερο εξάμηνο.

Δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουμε αν η πρακτική θα γίνει σε όλη  τη διάρκειά της δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως. Οι διαδικασίες έναρξης θα γίνουν κανονικά και η υλοποίηση ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν την περίοδο εκείνη.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία