ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Για την Πρακτική Άσκηση

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main
Όπως ήδη γνωρίζετε η ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ εξυπηρετείται πλέον από ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο μπορούνε να εισέλθουν οι φοιτητές μέσα από τη νέα σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (gpa.uoi.gr) επιλέγοντας το σύνδεσμο   image.png (πάνω δεξιά)
Στην αρχική σελίδα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές τις οποίες επισυνάπτουμε και στο παρόν μήνυμα.
Καθώς ο τρόπος διαχείρισης είναι νέος για όλους μας, ζητούμε τη βοήθειά σας στη διάχυση της πληροφορίας.
Εάν υπάρχουν φοιτητές του 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου,  προωθούμε το συνημμένο προς μελέτη και παράλληλα στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας (Ενδεικτικά 22 ή 23 Ιανουαρίου στις 10.00 το πρωί) να κάνουν μια διαδικτυακή συνάντηση με τους φοιτητές για επίλυση αποριών.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ΠΑ που θα ολοκληρωθούν μέχρι και το Σεπτέμβρη είναι κοινή στις 31.01.2024.
Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,
Κωστακιοί Άρτας 2681050237
Ιωάννινα 2651050765
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία