Εξέταση μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (πανεπιστημιακό ΠΠΣ)

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Η εξέταση του μαθήματος «Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος» του Πανεπιστημιακού ΠΣ του ΤΜ. ΛΟΓ-ΧΡΗΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ’ ΕΞΑΜ., θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου,  ώρα 11.00-13.00 στην εικονική αίθουσα της πλατφόρμας MS Teams στην οποία διεξήχθησαν τα μαθήματα (link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8647eca569847cbac06e84bf373ca55%40thread.tacv2/conversations?groupId=6fb19f09-1e37-408e-b9e3-1386699f57f6&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Team code: jq50an3).

Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο και τη φοιτητική/αστυνομική τους ταυτότητα.

 

Ο διδάσκων

 

Τάγκας Περικλής, Καθηγητής

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία