Καμεράτα Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
Καμεράτα Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

21 Σεπτεμβρίου 2021
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία