Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022_Αιτήσεις από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ : https://accfin.uoi.gr/spoydes/katataktiries-exetaseis/

την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 12/10-09-2019 συνέλευση του τμήματος:

Α’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

  • Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 2013-2014 μέχρι το 2018-2019) που θα εξεταστούν με επιτυχία στις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. Έτους 2020-2021:
  • θα εισάγονται στο Ε’ Εξάμηνο 2022-2023,
  • θα τους αναγνωρίζονται όλα τα μαθήματα που είναι κοινά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών,
  • θα παρακολουθούν τα πέντε (5) επιπλέον νέα μαθήματα  :

1.Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων

2.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

3.Οικονομική των Επιχειρήσεων

4.Διεθνής Λογιστική & Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

5.Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά

  • Και θα ανακηρύσσονται στο Η’ Εξάμηνο πτυχιούχοι του τμήματος.

 

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οι απόφοιτοι των παλαιών τμημάτων με τίτλο πτυχίου Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από 1998-1999 έως το 2012-2013) θα εισάγονται στο Γ’ Εξάμηνο 2022-2023 και θα υποβάλουν αίτηση προς τη συνέλευση του τμήματος για απαλλαγή από μαθήματα.

Γ’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων θα εισάγονται στο Α’ Εξάμηνο 2022-2023.

Σχετικοί Νόμοι:

Σύμφωνα με το υπ’αρ.3185/16-12-2013 ΦΕΚ τεύχος Β’

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό [12% Χ 265(αριθμός εισακτέων) = 32].

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα ως υπεράριθμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4485/2017 :

Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία