Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ακαδ. έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Τμήματος για τα εξεταζόμενα μαθήματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Το ποσοστό ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδ.έτους 2022-2023, ήτοι 200χ12% = 24

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία