Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1133/21-06-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υπ’ αριθμ. 63/25-05-2022 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ορίζονται τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα οποία είναι συναφή με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την κατάταξη αποφοίτων ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.

Δείτε εδώ  τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα οποία είναι συναφή με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την κατάταξη αποφοίτων ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας.

Ο αριθμός των εισακτέων με βάση τον νόμο ορίζεται σε 5%, επί του ετησίου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδ.έτους: 5%x 200, ήτοι δέκα (10)  άτομα για το ακαδ.  2022-2023.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022, είτε από τους ίδιους του ενδιαφερομένους, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου

β. Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Μικροοικονομική
 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 3. Διοικητική των επιχειρήσεων

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων:

Μικροοικονομική

 • Οικονομική Επιστήμη και Οικονομικό Σύστημα: Βασικές Οικονομικές Έννοιες
 • Θεωρία Ζήτησης και Προσφοράς
 • Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς
 • Η αποτελεσματικότητα της αγοράς (Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού)

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Βιβλίο [59382803]: Οικονομική (Μικροοικονομική), 3η Έκδοση, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης (επιμ.)
 • Βιβλίο [31792]: Μικροοικονομική, Besanko David A., Braeutigam Ronald R.
 • Βιβλίο [7345]: Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική, Robin Bade, Michael Parkin, Επιστ. Επιμέλεια Κων/νος Μπουρλάκης, Ιωαν. Χατζηδημητρίου
 • Βιβλίο [77110888]: Μικροοικονομική σε διδακτικές ενότητες, Krugman Paul,Wells Robin,επιστ.επιμ.Ιωαννίδης Α,Παπαθεοδώρου Χ

2) Μαθηματικά για Οικονομολόγους

 • Σύνολα, Συναρτήσεις, πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί,
 • ακολουθίες, συνέχεια συναρτήσεων, παράγωγος, ολοκλήρωμα.
 • Γραμμικά συστήματα.
 • Εφαρμογές ακολουθιών, γραμμικών συστημάτων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων στα οικονομικά.
 • Απλή κεφαλαιοποίηση, σύνθετη κεφαλαιοποίηση,
 • Χρηματικές ροές (ράντες), εξόφληση δανείων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Α. Ξεπαπαδέας Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά Tόμος  . Εκδοσεις Gutenmberg
 • Φράγκος Χ. Μαθηματικά για την διοίκηση Επιχειρήσεων και οργανισμών. Εκδόσεις Φράγκος 2015
 • Κιόχος Π. και Κιόχος Α. (2013), Σύγχρονα Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Ελένη Κιόχου
 • Μαύρη Μ. (2013), Οικονομικά Μαθηματικά: Μαθηματικές μέθοδοι στην επιστήμη της οικονομίας και της διοίκησης, Εκδόσεις Προπομπός
 • Chiang Alpha C., Wainwright Kevin (2009) Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική

3) Διοικητική των Επιχειρήσεων

Από το βιβλίο των Robbins, DeCenzo και Coulter «Διοίκηση επιχειρήσεων – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», 2η έκδοση, 2017, Εκδόσεις Κριτική

 • Κεφάλαιο 1: Οι μάνατζερ και το μάνατζμεντ
 • Κεφάλαιο 2: Το περιβάλλον του μάνατζμεντ
 • Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωμένα διοικητικά ζητήματα
 • Κεφάλαιο 4: Τα θεμέλια της λήψης αποφάσεων
 • Κεφάλαιο 5: Τα θεμέλια του προγραμματισμού
 • Κεφάλαιο 6: Οργανωσιακή δομή και οργανωσιακός σχεδιασμός
 • Κεφάλαιο 9: Τα θεμέλια της ατομικής συμπεριφοράς

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία