Ειρήνη Τριάρχη

Λέκτορας

Ειρήνη Τριάρχη
Τηλέφωνο:

+30 26820 50622

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:
Αντικείμενο:
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικές Στρατηγικές
  • Στρατηγικές Μάρκετινγκ
  • Ανάπτυξη Τουριστικών Προορισμών
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Μετά από επικοινωνία μέσω e-mail