Ευστράτιος Κυπριωτέλης

Λέκτορας

Kυπριωτέλης Ευστράτιος
Τηλέφωνο:

+30 26820 50565

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 5/τ. Ν.Π.Δ.Δ./13.01.2003

Αντικείμενο:
  • Λογιστική
  • Εταιρική Διακυβέρνηση
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Ρύθμιση και έλεγχος της παγκόσμιας οικονομίας
  • Στρατηγική
  • Γεωστρατηγική
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Μετά από επικοινωνία μέσω e-mail