Ονόματα Συμμετεχόντων φοιτητών στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ” την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Διδασκόντων
logo_accfin_main

Ονόματα Συμμετεχόντων φοιτητών στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ” την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, Τμήματα Πρώην ΤΕΙ:

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 

Ονόματα Συμμετεχόντων φοιτητών στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ” την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, Πανεπιστημιακά Τμήματα:

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠ ΠΑΝΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία