Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής και υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την Προκήρυξη  Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής καθώς και την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr, μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία