Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τη θέση Ακαδημαϊκού Υπότροφου

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ το Πρακτικό ανάρτησης της Εισηγητικής Έκθεσης της τριμελούς Επιτροπής

Δείτε εδώ την Εισηγητική Έκθεση αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία