Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύτηκε:

Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με χρήση του MS-Teams.

Σε περίπτωση που οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν δια ζώσης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση έγκαιρα.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις του τμήματος.

 

Εξεταστική Σεπτέμβριος 2021 ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021_ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία