Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία