Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία