Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2022.

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία