Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για σπουδές 2ου & 3ου Κύκλου Σπουδών από τα έσοδα κληροδοτήματος Ν.ΚΡΗΤΣΚΗ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία