Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων https://www.rc.uoi.gr/ έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες  και Μεταδιδάκτορες από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί οι Προσκλήσεις:

  1. Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων 2023, με αριθμό πρωτοκόλλου 6580/2023 και
  2. Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων 2023, με αριθμό πρωτοκόλλου 6596/2023.
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία