ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ 2023-2024 (ΕΑΡΙΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

  • Αγωγής και φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
  • Γεωπονίας
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Λογοθεραπείας
  • Μουσικών Σπουδών
  • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνουν νέα περίοδο αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2023-2024 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλοντας σχετική αίτηση για την διενέργεια της ΕΞΑΜΗΝΗΣ Πρακτικής Άσκησης.

Τηλ. εξυπηρέτησης 26510 – 50765, 26810 – 50237

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 08.02.2024 έως και την Τετάρτη 21.02.2024 στις 12:00 το βράδυ.

πρόσκληση-εξάμηνης-2023-2024-εαρινό-τελική

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία