Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία