Ειρήνη Τριάρχη

Λέκτορας

Ειρήνη Τριάρχη
Τηλέφωνο:

+30 26820 50579

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:
Αντικείμενο:
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Διεθνείς Επιχειρήσεις
  • Θεσμική Διακυβέρνηση
  • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
  • Επιχειρηματικές Στρατηγικές
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Δευτέρα: 11:00-13:00 και Τετάρτη 11:00-12:00