Ευάγγελος Χύτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο:

+30 26820 50563

Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 559/Γ/09-03-2021

Αντικείμενο:
  • Λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Φορολογία
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Διεθνής Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (I.A.S./I.F.R.S.)
  • Εταιρική Λογιστική και Φορολογία (AFIT)
    Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (AIS & ERP)
  • Εταιρική Διακυβέρνηση (CG)
  • Αποτίμηση Επιχειρήσεων & Αξιολόγηση Επενδύσεων (FV)
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Τρίτη (15:00-16:00)
Πέμπτη (13:00-14:00)
Τετάρτη (12:00-13:00)
Κατόπιν επικοινωνίας- δυνατότητα και μέσω MS teams