Ιωάννης Γκανάς

Καθηγητής

Ιωάννης Γκανάς
Τηλέφωνο:

+30 26820 50553

Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 147 Τεύχος Γ’/17-02-2017, ΦΕΚ 1289, Τεύχος Γ’/02-11-2018

Αντικείμενο:
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Διαχείριση Αποθεμάτων
  • Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοικητική Επιστήμη
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Δευτέρα και Πέμπτη 15:00-17:00