Κωνσταντίνος Κυρίτσης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Κυρίτσης
Τηλέφωνο:

+30 26820 50641

Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 1290 /16-12-2016 /τ.Γ’

Αντικείμενο:
  • Ποσοτικές μέθοδοι με συστήματα πληροφορικής στα χρηματοοικονομικά (Φ,E.K. 3381/τ.β’/10-08-2018)
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Διεπιστημονικός ερευνητής σε επιλεγμένα θέματα στα μαθηματικά, φυσική, πληροφορική, οικονομικά
  • Φιλοσοφία επιστήμων
  • Μεταφυσικός υπαρξισμός
  • Ψυχολογία
  • Μουσική
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Τετάρτη, Πέμπτη 17.00-18.00,  11.00-12.00 ή μετά από επικοινωνία μέσω e-mail