Νικόλαος Αρνής

Λέκτορας

Νικόλαος Αρνής
Τηλέφωνο:

+30 26820 50557

Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 173, Τεύχος Γ’/28-02-2008 και ΦΕΚ 1812, Τεύχος Β’/23-5-2019

Αντικείμενο:
  • Λογιστική
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Προβλέψεις Χρεοκοπίας Επιχειρήσεων
  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική
  • Διοικητική Λογιστική
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Μετά από επικοινωνία μέσω e-mail