Παρασκευή Παππά

Λέκτορας

Παρασκευή Παππά
Τηλέφωνο:

+30 26820 50561

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:
Αντικείμενο:
  • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Ευρωπακό Φορολογικό Δίκαιο
  • Φορολογία Επιχειρήσεων
  • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
  • ΕυρωπαΪκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Δευτέρα  14.00-15.00, Τρίτη 14.00-15.00 ή μετά από επικοινωνία μέσω e-mail