Περικλής Τάγκας

Καθηγητής

Περικλής Τάγκας
Τηλέφωνο:

+30 26820 50578

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 1122/τ. Γ’/17.07.2020

Αντικείμενο:
  • Αγγλική γλώσσα με έμφαση στις τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας
  • Εξειδικευμένη μετάφραση
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Αγγλική οικονομική ορολογία
  • Επιχειρησιακή επικοινωνία
  • Εξειδικευμένη μετάφραση
  • Πολιτισμός-θεσμοί αγγλόφωνων χωρών
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Δευτέρα 11.00-12.00, Τετάρτη 12.00-13.00, ή μετά από επικοινωνία μέσω e-mail