Θωμάς Κιτσαντάς

Λέκτορας

Θωμάς Κιτσαντάς
Τηλέφωνο:

+30 26820 50551

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ Φ4/640/29.1.2008

Αντικείμενο:
  • Πληροφορική με εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ERP)
  • Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση
  • Blockchain Technology
  • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (AIS)
  • E-Commerce
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Δευτέρα 11.00-12.00, Τετάρτη 11.00-12.00 ή μετά από επικοινωνία μέσω e-mail.