ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ: Υποβολή Δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

 Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής εισακτέων 2022-2023

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές (έχοντας ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) οφείλουν να καταθέσουν ή και να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 στη Διεύθυνση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Ψαθάκι Πανεπιστημιούπολη

Πρέβεζα

Τ.Κ. 481 00

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
  2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Α4) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Διεύθυνση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Ψαθάκι Πανεπιστημιούπολη

Πρέβεζα

Τ.Κ. 481 00

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία