Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα Σίτισης Τεσσάρων (4) Εβδομάδων

Δημοσιεύτηκε:

Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται στην οδ. Αγ. Γεωργίου 1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται κάθε χρόνο μόνο ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που καθορίζονται από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.

Το Εστιατόριο λειτουργεί το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με διακοπή 14 ημερών τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αντίστοιχα.

Το καθημερινό μενού, με βάση τη διακήρυξη και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο.

Δείτε εδώ

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

28 Οκτωβρίου 2021
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία