Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Προθεσμία δήλωσης θέματος Πτυχιακής Εργασίας: από 27 Οκτωβρίου 2021 έως 15 Νοεμβρίου 2021

Δείτε εδώ τα θέματα: ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-2022

Οι φοιτητές επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διδάσκοντα για να επιλέξουν θέμα Πτυχιακής Εργασίας και εφόσον συμφωνήσει ο διδάσκων αποστέλλουν ηλεκτρονικά το Α3α-έναρξη διπλωματικής εργασίας-1 στον Επιβλέποντα ο οποίος το υπογράφει και το καταθέτει στη γραμματεία.

Α3α-έναρξη διπλωματικής εργασίας-1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Προϋποθέσεις για κατοχύρωση θέματος Πτυχιακής Εργασίας :

O φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχει περάσει το μάθημα “ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ”
  • Να έχει συμπληρώσει εκατόν ογδόντα (180) Διδακτικές Μονάδες. Στο σύνολο των 180 Δ.Μ. περιλαμβάνονται και οι Δ.Μ. του μαθήματος ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
  • Να έχει συμπληρώσει το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Έντυπο επιλογής θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία