Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας ακαδ. έτους 2022-2023

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά

από την Τρίτη 01.11.2022 μέχρι και την Τρίτη 15.11.2022

στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Πανεπιστημιούπολη Ψαθάκι Πρέβεζας Τ.Κ. 48100

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Για τους Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ: Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
  • Για τους Απόφοιτους ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας: Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών (αφορά πτυχιούχους εξωτερικού).

Δείτε εδώ : https://accfin.uoi.gr/spoydes/katataktiries-exetaseis/

την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία