Αίτηση για ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και επιθυμούν να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πρέπει να αποστείλουν στο email της Γραμματείας gramaccfin@uoi.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

1.     Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία

2.     Αίτηση για προσωπικά δεδομένα

3.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από Πέμπτη 04/11/2021 έως Τετάρτη 10/11/2021.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν βιβλία στη Βιβλιοθήκη δε θα μπορέσουν να ορκιστούν.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Ψαθάκι Πρέβεζα 48100

Η ορκωμοσία προγραμματίζεται για την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία και οι οδηγίες συμμετοχής στην τελετή ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν προσεχώς από τη Γραμματεία.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία