Ανακοίνωση για τη νέα ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Η νέα ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των παραρτημάτων της (Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας) (υπό κατασκευή) βρίσκεται στη διεύθυνση https://lib.uoi.gr/

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία: