Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος

Περισσότερα »

Αναβολή εργαστηριακού μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στις 22-04-21

Το εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα  με τον  κ.  Φασούλα  δε θα πραγματοποιηθεί την ΠΈΜΠΤΗ 22 Απριλίου 2021. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί στο  επόμενο εργαστήριο.

Περισσότερα »

Αναβολή εργαστηρίου Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα με την κα Τσιλιγιάννη

Το εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα με την κα Τσιλιγιάννη δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί στην επόμενη

Περισσότερα »