Αναβολή εργαστηριακού μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στις 22-04-21

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main
Το εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα  με τον  κ.  Φασούλα  δε θα πραγματοποιηθεί την ΠΈΜΠΤΗ 22 Απριλίου 2021.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί στο  επόμενο εργαστήριο.
Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία